HOME > experimental_work_2013 > 芳賀裕美子

ゴミと接着剤

index1st haga.jpg --- 2nd haga.jpg --- 3rd haga.jpg --- 4th haga.jpg


5th P1050836.jpg --- 6th haga.jpg --- 7th haga.jpg --- 8th haga.jpg


11th haga.jpg --- 12th haga.jpg

1st
haga.jpg


2nd
haga.jpg


3rd
haga.jpg


4th
haga.jpg


5th
P1050836.jpg


切る、開く、覗く


6th
haga.jpg


7th
haga.jpg


8th
haga.jpg


過去と現在をつなぐために


11th
haga.jpg


ゴミ≠ゴミ(仮)


12th
haga.jpg


夢のかけら


芳賀裕美子

haga_cp.jpg